Prohlášení o přístupnosti

Tato webová prezentace se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a projektu Blind Friendly Web.

Technická realizace

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné pro alternativní prohlížeče i osoby se specifickými potřebami.

Pro popis obsahu a struktury tohoto webu je použito validního kódu značkovacího jazyka XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace je zajištěna pomocí kaskádových stylů CSS.

Možná omezení

Všechny funkce této prezentace jsou dostupné i bez podpory skriptování na straně klienta v jazyku JavaScript. Jeho funkčnost ale zajišťuje větší komfort:

Klávesové zkratky

Pro základní navigační prvky webové prezentace jsou k dispozici následující klávesové zkraty:

Poznámka: Uvedené zkratky jsou platné pro operační systém Windows, v jiných systémech se může lišit klávesová zkratka (pro počítače Mac platí CTRL + klávesa).

Kontakt

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností či funkčností tohoto webu kontaktujte prosím výrobce a administrátora tohoto webu, společnost icontact.cz.

Redakční systém tohoto webu využívá MultiPowUpload flash file upload control.

Pro zobrazování kontextové nápovědy v odkazech jsou použita cotojátka.