16bit/48kHz

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Parametry digitálního záznamu zvuku, který se používá například při záznamu na DAT. Jedná se o vyšší kvalitu než CD. 16bit značí bitovou hloubku, která má vliv na dynamiku nahrávky.

Tip 1
Čím větší je bitová hloubka, tím vyšší dynamické rozsahy může nahrávka zaznamenat. V tomto případě je shodná s kvalitou CD. 48kHz značí vzorkovací frekvenci, která má vliv na kvalitu barvy zvuku.

Tip 2
Čím vyšší je vzorkovací frekvence záznamového zařízení, tím věrněji zaznamenává barvu akustického signálu. V tomto případě je vyšší nežli kvalita CD.

V této kvalitě (16bit, 48kHz) je zaznamenáván například zvukový signál používaný při digitálním záznamu videa (konkrétně D8 nebo miniDV).