Aditivní syntéza

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Metoda výroby zvuku založená na principu součtu relativně velmi jednoduchých tvarů vln (obvykle řada sinusových vln, obdélníků či pilovitého signálu). Po součtu těchto jednoduchých vln se vytvoří nový složitější tvar vlny, složitější zvuk.

Tip 1
Moderní syntezátory se již nemusí omezovat pouze na tvorbu jednoduchých tvarů vln a není vůbec žádný problém aditivně skládat i složité tvary. Tím je možné vytvořit velice neobvyklé nové Zvuky.

Tip 2
Více než u ostatních typů syntézy, především zde platí pravidlo, že čím více oscilátorů může uživatel použít, tím bohatší Zvuk může vytvořit. Skládat vlny není omezené pouze počtem dvou vln. Dnes je možné poskládat teoreticky neomezené množství generátorů různých vln, a tak mohou vzniknout velice barevné zvukové struktury.