Kontrolér 64

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér podrží znějící tóny na segmentu obálky držení. Většina zařízení umí pracovat pouze se dvěma polohami:

Existují ale i digitální nástroje, které mají více úrovní Sustainu (většinou se jedná o digitální piána). Ty pak mohou lépe simulovat podržení pravého pedálu skutečného klavíru, které je ve skutečnosti naprosto kontinuální.

Pozor
Držením tohoto ovladače stisknutého se zahlcuje polyfonie. Ačkoliv už nemusí znít tón, nástroj jej stále vnímá jako znějící, a tak je s ním v použité polyfonii nástroje stále počítáno. Při více-elementových zvucích se tak může snadno dosáhnout maximální polyfonie nástroje a vypadávání nejdříve spuštěných tónů. Nástroj přestane s tónem do polyfonie počítat až po dokončení všech segmentů obalových křivek, tedy až po ukončení doznění.

Tip 1
V minulosti byly občas problémy s kompatibilitou hardwarového Sus­tain pedálu se zařízením. Jednalo se o polaritu zařízení. Některé totiž vysílaly signály, že jsou sepnuté a zařízení to chápala opačně, tedy že jsou vypnuté. A opačně. Při vypnutí si zařízení myslela, že jsou sepnuté. Záleželo na konkrétní kombinaci pedál/zařízení. Proto se vyplatilo ku­povat originální pedály od stejné firmy, jako bylo zařízení. Dnes to však již problém není. Většina hudebních zařízení umí pedál při zapojení otestovat. Zjistí si jeho polaritu, a tu, kterou má v okamžiku zapojení, považuje za vypnutý stav. V případě zapojení tedy nesmíme pedál sešláp­nout a nástroj se sám přepne tak, aby bylo nastavení správné. Pokud by to nástroj náhodou neuměl, existují naopak takové pedály, kde je možné polaritu přepínat ručně.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.