Kontrolér 65

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolérem (funguje jako spínač) se aktivuje a deaktivuje glizando. Pro aktivaci je většinou nutné vyslat hodnotu vyšší než 63. Čas glizanda se nastavuje MIDI kontrolérem 5, která se vysílá teprve po spuštění kontrolérem 65. Offsetová hodnota je 0, tedy vypnuto.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.