Kontrolér 66

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o spínač. Ve své fyzické podobě se většinou používá jako nožní pedál. V sepnutém stavu prodlouží tóny, které zněly (byly stisknuté) v okamžiku sepnutí, dalších již ne. Funkce byla převzatá z koncertních klavírů, kde je zabudován pro basové tóny jako levý pedál. Offsetová hodnota je 0, tedy vypnuto.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.