Kontrolér 67

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o spínač, který skokově zjemní barvu zvuku (filtrací výšek). Ve své fyzické podobě se nejčastěji používá jako pedál. Původně byl určen pro digitální klavíry, aby simuloval funkce una corda nebo tlumič tradičního klavíru.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.