Kontrolér 68

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jakmile se sepne tento spínač (nejčastěji v podobě nožního pedálu), nástroj se přepne na jednohlasou hru (pokud předtím hrál polyfonně). Pokud je následně spuštěn nový tón, aniž byl skončen dříve zahraný, výška tónu se změní, aniž by byl znovu spuštěn generátor obálek (nezazní tedy znovu čas náběhu, případně další segmenty). Pokud je tón vypnut a znovu zapnut jiný (nebo tentýž) spustí se generátor obálek obvyklým způsobem (zazní tedy náběh, atd.). Po vypnutí kontroléru se nástroj vrátí do předchozího (polyfonního) stavu. Offsetová hodnota je 0, tedy vypnuto.

V hudební terminologii je hra legáto takový styl hraní, při němž nejsou mezery mezi jednotlivými zahranými tóny.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.