Kontrolér 69

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér je ve své fyzické podobě nejčastěji pedál. Funguje podobně jako kontrolér 64, ale provádí všechny ostatní funkce držení, tedy například zamrznutí obálky na aktuálním segmentu. Offsetová hodnota je 0, tedy vypnuto.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.