Kontrolér 70

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér se dá použít k volbě variant jednoho zvuku během hry. Na rozdíl od Volby programu je však variace již předem naprogramovanou součástí zvuku. Variace má úzký vztah ke zvuku původnímu (například housle hrané smyčcem/pizzicato, otevřená trubka/trubka s dusítkem, saxofon/přefouknutý saxofon, aj.). Pokud variaci přepneme během znějícího zvuku, projeví se až na dalším zahraném tónu. Kontrolér pracuje jako přepínač. Na jeden Zvuk je možné použít až 128 variant. podle počtu variant je rozdělen rozsah kontroléru. Například pro 4 varianty je rozdělení následující:

Tip 1
Profesionálně připravené samply AKAI mají vysílání kontroléru změny variace naprogramován přímo na určité klávesy, které jsou pochopitelně mimo rozsah samplovaného zvuku. Je to velmi výhodné, protože k variacím se můžeme dostat přímo z klaviatury velice rychle.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.