Kontrolér 71

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér určitým způsobem mění obsah harmonických tónů ve zvuku. Provádí to v závislosti na interní architektuře a typu syntézy, například pomocí změny rezonance filtru typu LPF, nebo změnou umístění trvající smyčky, atd. Kontrolér je zamýšlen pro živou hru, nikoliv pro editaci základního zvuku. Offsetová hodnota je 64.

Tip 1
Kontrolér se velmi často používá v moderní taneční hudbě. Pomocí něj se vytváří dojem velice pohyblivého a expresivního zvuku.

Tip 2
Pokud budeme provádět kontinuální změnu kontroléru v některé stopě, nemusíme kontrolér složitě programovat. V moderních sekvencerech stačí pouze zobrazit křivku intenzity harmonických tónů, a tu pak podle potřeby vymodelovat.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.