Kontrolér 72

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér mění čas posledního segmentu obálky – doznění. V závislosti na interní architektuře nástroje to může provádět na jedné, více nebo všech obálkách. Kontrolér je zamýšlen pro živou hru, nikoliv pro editaci základního zvuku. Střední hodnota 64 se chápe jako nulová, offsetová. Směrem dolů k hodnotě 0 se čas dozvuku zkracuje, směrem nahoru se čas dozvuku prodlužuje. Čas doznění se pochopitelně nezadává v jednotkách času. Nástroj by měl být schopen provádět změnu i na znějícím zvuku bez slyšitelných negativních jevů. Prakticky to však není potřeba. Efektivní rozsah může být naprogramován jako součást zvuku.

Pozor
Pokud nastavíme příliš dlouhý čas doznění, může se stát, že brzy narazíme na strop maximální polyfonie a poté dojde k postupnému vypínání dříve spuštěných tónů. Nástroj přestane s tónem do polyfonie počítat až po dokončení všech segmentů obalových křivek.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.