Kontrolér 73

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér mění čas prvního segmentu obálky – náběh. V závislosti na interní architektuře nástroje to může provádět na jedné, více nebo všech obálkách. Kontrolér je zamýšlen pro živou hru, nikoliv pro editaci základního zvuku. Střední hodnota 64 se chápe jako nulová, offsetová. Směrem dolů k hodnotě 0 se čas náběhu zkracuje, směrem nahoru se čas náběhu prodlužuje. Nástroj by měl být chopen provádět změnu i na znějícím zvuku bez slyšitelných negativních jevů. Efektivní rozsah může být naprogramován jako součást zvuku.

Tip 1
Ne vždy musí být změna času náběhu patrná pouhým poslechem. Například pokud nastavíme čas náběhu na offsetovou hodnotu 64 pro Zvuk tlesknutí, bude zvukový výsledek stejný, jako když nastavíme jakoukoliv nižší hodnotu. U tohoto zvuku už totiž není jak čas náběhu zkracovat. To platí pro všechny perkusní zvuky.

Pozor
Pokud nastavíme krátký čas náběhu a používáme glizando s dlouhým časem, může se stát, že se glizando nestačí projevit.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.