Kontrolér 74

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

V závislosti na interní architektuře nástroje mění tento kontrolér nějakým způsobem otrost zvuku (nejčastěji pomocí změnou naladění filtru typu LPF, ale může řídit třeba i ekvalizér). Kontrolér je zamýšlen pro živou hru, nikoliv pro editaci základního zvuku. Střední hodnota 64 se chápe jako nulová, offsetová. Směrem dolů k hodnotě 0 se barva zvuku stává temnější, směrem nahoru se barva zvuku stává ostřejší. Nástroj by měl být chopen provádět změnu i na znějícím zvuku bez slyšitelných negativních jevů. Efektivní rozsah může být naprogramován jako součást zvuku.

Tip 1
Kontrolér se dnes velmi často používá v moderní taneční hudbě. Pomocí něj se vytváří dojem velice pohyblivého a expresivního zvuku.

Tip 2
Pokud budeme provádět kontinuální změnu kontroléru v některé stopě, nemusíme kontrolér složitě programovat. V moderních sekvencerech stačí pouze zobrazit křivku intenzity harmonických tónů, a tu pak podle potřeby vymodelovat.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.