Kontrolér 84

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér udává číslo klávesy pro efekt glizanda. Následující zahraný tón sklouzne na svoji výšku rychlost í určenou kontrolérem 5. Na rozdíl od běžného portamenta, kontrolér 84 pracuje na všech tónech diferencovaně. I v polyfonním režimu může mít vliv jen na některé určené tóny (například pouze na nejvyšší, takže při hraní akordů sklouzne pouze nejvyšší tón hrající melodii). Informace kontroléru 65 je v takovém případě ignorována. Kontrolér ohýbání tónu mění výšku jak vztažného tak cílového tónu.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.