Kontrolér 92

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér mění množství přímého signálu zasílaného do tremolového procesoru. Tremolo zde není myšleno jako střídání dvou tónů, nýbrž jako druh modulace nazývaný leslie efekt. Offsetová hodnota je 0.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.