Kontrolér 94

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Ve zvuku se projeví jako mírné rozladění (ztlustění) signálu. Na XG nástrojích je kontrolér používán pro řízení hloubky variačního/Variation efektu. Konkrétní typ variačního efektu lze určit, může vyrábět celou řadu typů procesování zvuku.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.