Chord

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Souzvuk nejméně tří tónů. S pojmem se setkáváme především u Keyboardů, kde se vyhodnocují zadané akordy a podle nich Keyboard automaticky tvoří harmonii doprovodu.