Kontrolér 97

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Tento kontrolér je většinou v podobě tlačítka na panelu nástroje. Označuje se NO/-1. Vysílá pouze hodnotu 127 a má za úkol snižovat hodnotu aktuálního parametru o jeden krok při editaci, volbě zvuku, RPN, atd. Případně může fungovat jako zrušení aktuální funkce (odpověď ne/NO). Offsetová hodnota je 0.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.