Kontrolér 98

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Neregistrovaná čísla parametrů si může každý výrobce libovolně určovat pro konkrétní výrobky a nemusí být předkládány ke schválení organizaci MMA. Výrobce je však povinen publikovat jejich popis v MIDI implementaci daného zařízení. Vždy by měly být vyslány obě hodnoty NRPN (tedy NRPN MSB i NRPN LSB a to v tomto pořadí; tedy nejdříve kontrolér 99 a poté kontrolér 98), aby nedošlo ke špatné interpretaci. Pomocí kontroléru 6 se pak mění jednotlivé parametry zvoleného NRPN. Přestože firmy nemají povinnost shodovat se v užívání NRPN, postupným vývojem se některé přeci jenom ustálily (viz tabulka).

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.

Přílohy