Kontrolér 100

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Tato čísla určují MMA a AMEI a jsou pro všechny výrobce závazná. Vždy by měly být vyslány obě hodnoty RPN (tedy RPN MSB i RPN LSB a to v tomto pořadí; tedy nejdříve kontrolér 101 a poté 100), aby nedošlo ke špatné interpretaci. Pomocí kontroléru 6 se pak mění jednotlivé parametry zvoleného RPN. Konkrétní parametry viz RPN tabulka.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.

Přílohy