Aktuální

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Označuje zařízení, konstantu, datovou strukturu apod., s nimiž se bude pracovat, pokud neurčíme jinak. Například aktuální disk, soubor, stopa atd.