Kontrolér 119

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér je vysílán pouze ve dvou polohách zapnuto/vypnuto. Vyslaná hodnota, která je vyšší, než 63 vypne Zvuk MIDI kanálu, na kterém je vyslána. Offsetová hodnota je 0, tedy zapnutí kanálu. Kontrolér se v praxi moc nepoužívá a většina zařízení na něj ani nereaguje.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.