Kontrolér 121

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Po vyslání tohoto kontroléru se nastaví všechny uvedené kontroléry (navíc i tlaková citlivost a ohýbání tónů) na jejich střední (offsetovou) hodnotu. Ovšem co konkrétně se v daném nástroji stane, je věcí operačního systému. Nástroje obvykle resetují následující:

Přehled vyslaných hodnot při vyslání MIDI kontroléru Resetování všech kontrolérů
Název parametruVyslaná hodnota
Ohýbání tónu střední poloha
Společná tlaková citlivost 0
Individuální tlaková citlivost0
Kontrolér 1, 0
kontrolér 11,127
Kontrolér 64,0
Portamento0
Sostenuto0
Softpedal0
Kontrolér 84, glizando/PortamentoVymaže vztažnou hodnotu
Kontroléry 98 NRPN LSBVypne číslo parametru
Kontroléry 99 NRPN MSBVypne číslo parametru
Kontroléry 100 RPN LSBVypne číslo parametru
Kontroléry 101 RPN MSBVypne číslo parametru

Jiné nástroje nastaví i například kontrolér 7 na maximum (hodnota 127), kontrolér 10 na střední hodnotu (63 – uprostřed), atd. Konkrétní popis by měl podle normy být vždy v MIDI implementaci zařízení. V praxi se však často dočteme pouze zda zařízení na kontrolér reaguje nebo ne.

Tip 1
Tento kontrolér je spolu s jinými vyslán sekvencerem po stisknutí tlačítka panika/Panic.

Tip 2
Je výhodné vyslat tento kontrolér vždy na začátku každé skladby. Máme potom jistotu, že kontroléry, které na tento reagují, nezůstanou viset v nějaké nepředvídatelné poloze z předešlé skladby. Ne vždy vysílá sekvencer po otevření nové skladby resetovací data automaticky nebo en vždy si sekvencer uživatel takto nastaví.

Tip 3
Pro naprostou jistotu a myšlení i za ostatní se vyplatí vyslat tento kontrolér i na konci skladby do všech MIDI kanálů, jako naprosto poslední kontrolér. Předejdeme tak problémům, které by mohly nastat, kdyby zařízení používal někdo jiný, kdo na začátku svých skladeb tento kontrolér nevysílá.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.