Kontrolér 122

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér je vysílán pouze ve dvou stavech zapnuto/vypnuto. Pokud je místní řízení zapnuto (hodnota 127), pak je tónový generátor nástroje řízen vlastní klaviaturou a dalšími ovládacími prvky nebo i zabudovaným sekvencerem. Klaviatura a všechny ovladače současně vysílají data i do MIDI. Na panelu nebo v Menu nástroje svítí Local On (místní řízení zapnuto). Pokud je místní řízení vypnuto (hodnota 0), rozpojí se softwarově zapojení mezi ovládacími prvky a tónovým generátorem nástroje. Klaviatura a všechny ovládací prvky vysílají data pouze do MIDI výstupu a tónový generátor reaguje pouze na data z MIDI vstupu (tedy z externího zařízení). Na panelu nebo v Menu nástroje svítí Local Off (místní řízení vypnuto). Offsetová hodnota je 127, tedy místní řízení zapnuto.

Tip 1
Pokud hrajeme na klávesy nástroje, ale ten nevydává žádný zvuk, překontrolujme, zda je nastavení místního řízení zapnuto.

Tip 2
Pokud hrajeme na klávesy nástroje zapojeného do MIDI systému a Zvuk zní zdvojeně, překontrolujme, zda nevysíláme data do tónového generátoru dvakrát – jednou z MIDI a jednou přes zapnuté místní řízení (Local On). Pokud tomu tak je, pak musíme buď vypnout místní řízení (Local Off – pak budou data do tónového generátoru směrována z MIDI vstupu) a nebo nasměrovat jinam tok MIDI dat, která míří do tohoto nástroje. Pak se ovšem může stát, že budou znít dva tónové generátory najednou. První z nich bude tónový generátor přímo nástroje, na který hrajeme (protože do něj budeme vysílat data přímo z klaviatury přes Local On); druhý bude ten, kam nasměrujeme tok MIDI dat, která jsou z klaviatury vysílána do MIDI výstupu. Proto je často lepší, pokud používáme větší MIDI systém, mít na všech nástrojích nastavené místní řízení vypnuto/Local Off a vše řídit z jednoho master keyboardu.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.