Kontrolér 123

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Původně se jednalo o nepovinný bezpečnostní povel. Nemusejí tedy na něj reagovat všechna zařízení. Nástroje reagují tak, že vypnou všechny znějící zvuk. Tóny automaticky přejdou do segmentu obálky čas doznění. Pokud bude zařízení reagovat správně, mělo by vypnout pouze ty tóny, které byly spuštěné z externího zdroje. Takže tóny, které aktuálně držíme stisknuté na vlastní klaviatuře nástroje, by měly znít dál. Pokud by nástroj z nějakého důvodu neuměl rozlišit, které tóny jsou spuštěné z vlastní klaviatury a které pocházejí z externího zdroje, měl by zprávu vypnout všechny noty ignorovat. Offsetová hodnota je 0.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.