p

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Při šíření zvuku dochází v místech, kde se částice zhušťují k přetlaku a v místech, kde se ředí k podtlaku. Tyto změny tlaku se nazývají akustický tlak.