Kontrolní součet

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Číselná hodnota, vypočtená stanoveným postupem z bloku dat. Při ověřování neporušenosti dat se přečte hodnota dříve vypočteného a uloženého kontrolního součtu a porovnává se s právě vypočtenou. Při shodě obou čísel je pravděpodobné, že blok dat byl přenesen bezchybně v nezměněné podobě. Jako kontrolní součet lze využít aritmetický součet, ale i řada jiných výpočtů. Touto metodou se obecně zjišťují poruchy při přenosu dat.