Joystick

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Dvojrozměrný ovladač, který ve své fyzické podobě bývá krátká páčka na nástroji. Jeho výhodou je, že pomocí něj je možné řídit poměr (v extrémním případě avšak nikoliv dokonale) až čtyř parametrů zároveň. První parametr se přiřadí kladné X-ové ose; druhý záporné X-ové ose; třetí kladné Y-ové ose a čtvrtý záporné Y-ové ose. Toto nastavení má však tu nevýhodu, že se vždy dva parametry vylučují. Není možné současně nastavit maximální hodnotu parametru přiřazenému X-ové kladné a X-ové záporné (nebo ekvivalentně Y-ové) ose.

Běžně se tedy používá pro dokonalé řízení dvou parametrů zároveň. Každý parametr se pak nastaví na celou X-ovou nebo Y-ovou osu ajejich řízení je tak na sobě nezávislé.

Joystick se hodně využívá zejména pro vektorovou syntézu. Pomocí něj se určuje poměr mezi jednotlivými vzorky. Poměr je možné měnit v reálném čase, a tak vznikají velice „pohyblivé“ zvuky. a zajímavé struktury. Firma KORG na svých nejvyspělejších nástrojích používá v podstatě dva křížové ovladače. Jednak jej používá jako klasický vektorový joystick s přiřaditelnými parametry, ale používá i speciální joystick, který se sám vrací do střední polohy. Na X-ové ose bývá umístěno ohýbání tónu, na kladné Y-ové ose hloubka modulace a záporná Y-ová osa bývá volně programovatelná.