Kvantizace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kvantizace je proces, který rytmicky zpřesňuje nepřesnou hru. Má jediný parametr, kterým je hrubost. Kvantizovat je možné například na dvaatřicetinky, šestnáctinové trioly, šestnáctiny, osminové trioly, atd. až po celé noty. Kvantizovat (tedy zarovnávat k pevným určeným bodům) je možné jak začátky not, tak i délky trvání (respektive jejich konce).

Tip 1
Pokud použijeme kvantizaci na začátek noty, každá nota se zarovná na nejbližší pozici podle hrubosti kvantizace. Například pokud nastavíme hrubost kvantizace na osminové noty a nota bude začínat v prvním taktu na první době a druhé dvaatřicetince, posune kvantizace tuto notu přesně na začátek první doby – tedy k nejbližší šestnáctinové hodnotě. Pokud by nota začínala v prvním taktu a třetí dvaatřicetince, posune kvantizace tuto notu na první takt a druhou osminovou notu – opět, k nejbližší osminové hodnotě. Princip kvantizace délky noty je analogický.

Tip 2
Způsob kvantizace velmi záleží na druhu produkované hudby. Pokud nahráváme moderní taneční hudbu nebo hudbu ve stylu electro, techno, aj., bývá zvykem kvantizovat všechny stopy naprosto přesně, a to jak začátky not, tak jejich délky.

Tip 3
Pokud nahráváme některý „živější“ druh hudby (například rock, jazz, filmovou hudbu, atd., kde se simulují i akustické nástroje), není dobré kvantizovat všechny stopy. Právě zvuky, které simulují živou hru, je dobré kvantizovat méně, aby v hudbě zůstalo trochu lidskosti. Naopak je možné použít funkci humanizace (humanize), která do nahrávky vloží náhodu. Pokud už se pro kvantizaci rozhodnete, je možné nekvantizovat vše na 100%. Pokud nastavíte nižší hodnotu, kousek z nepřesnosti i po kvantizaci zůstává.

Tip 4
I v případě „živější“ hudby se často vyplatí skvantizovat basu a bicí (pokud nejsme opravdu dobrými hráči). Tyto dva nástroje udávají rytmus, a tak by měly hrát opravdu velmi přesně, aby celou nahrávku rytmicky podržely. Ani zde však není nutné (naopak, je to spíše ke škodě) nastavovat kvantizaci na 100%. Dobře nastavená kvantizace by se mohla pohybovat kolem 90% až 95%.