BPM

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jednotka tempa. Při nastaveném tempu 60 BPM zazní 60 úderů za minutu (jeden za vteřinu). V tempu 120 BPM zazní za minutu úderů 120 (dva za vteřinu).

Jednotka je nezávislá na zvoleném metru. Při nastaveném tempu 120 BPM trvá jeden 4/4 takt dvě vteřiny (za 1 vteřinu zazní 2 údery, za 2 vteřiny 4 údery). Ve 3/4 taktu (s tempem 120 BPM) trvá takt jednu a půl vteřiny (za 1 vteřinu zazní dva údery, za 1,5 vteřiny zazní 3 údery).