FAT

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Termín se používá zejména v operačním systému MS DOS a 16bitových Windows v souvislosti s ukládáním souborů na disk. Soubory totiž obvykle nejsou uloženy na disku v jedné souvislé oblasti, ale jsou roztroušeny na různých místech do skupin sektorů, tzv. clusterů. Tabulka FAT uchovává informace o tom, které clustery patří ke kterému souboru. Vytváří se automaticky při formátování disku. Tabulku FAT je možné pro jistotu zdvojit, nebo-li zrcadlit (mirror). Dělá se to z důvodů větší bezpečnosti. Její zničení totiž znamená nemožnost číst obvyklým způsobem uložená data a programy, i když na disku zůstaly. Rozmístění souborů do nenavazujících clusterů se nazývá fragmentace souboru a zpomaluje čtení i ukládání. Speciálním programem je možné zpřeházená data srovnat tak, aby na sebe správně navazovaly – provést defragmentaci. Novější standard se jmenuje FAT32.

Nastavení disku naformátovaného v FAT32 se zobrazí ve vlastnostech daného disku
Nastavení disku naformátovaného v FAT32 se zobrazí ve vlastnostech daného disku