Fatal Error

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Chyba způsobující zhroucení spuštěného softwaru, někdy i celého systému nebo dokonce zamrznutí počítače. Po takové chybě může dojít i k poškození souboru, na kterém jsme právě pracovali. Proto se vyplatí mít data zálohovaná (pokud možno v co nejaktuálnější verzi) na jiném paměťovém zařízení – hard disku, CD, DVD, aj.