Fáze

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Aktuální pozice uvnitř libovolné vlny. Měří se ve stupních, přičemž 360° je celý kruh.

Tip 1
Otočením fáze a smícháním nového (otočeného) signálu s původním, můžeme odstranit nechtěné hluky z nahrávky. Není to ale tak jednoduché! Nejdříve trošku teorie – díky interferenci (skládání) vln je možné použít shodný signál s opačnou fází k naprostému odečtení. Tím, že jsou oba signály naprosto shodné (jen s převrácenou fází) se při smíchání tyto signály sečtou, respektive odečtou (opačné znaménko) a vznikne 0 – tedy ticho. V praxi to však není vůbec jednoduché. Abychom mohli nechtěný signál odečíst, je nutné, abychom měli nahraný pouze tento rušivý signál (bez veškerého užitečného signálu) a to v nezměněných akustických podmínkách, v jakých se natáčelo a kde nám rušivý signál vadil. Z toho tedy také vyplývá, že signál musí být co nejvíce pravidelný.

Tip 2
Představme si pro zjednodušení velice nevhodnou situaci v domácím nahrávacím studiu, které opravdu nešlo vyřešit jinak, a tak v akustické nahrávce slyšíme drnčení lednice. V takovém případě musíme po skončení nahrávání nástroje nechat ještě chvíli běžet mikrofon. Je nutné zachovat pokud možno shodné akustické podmínky, tady je nutné, aby mikrofon byl umístěn na stejném místě, byl nastaven stejně jako při nahrávání, hráč seděl stejně, atd. Opravdu je nejlepší si signál pro odečtení pořídit hned po nahrávání. Při míchání použijeme jednu užitečnou stopu s akustickým signálem, kterou jsme nahráli a v poměru 1:1 (aby byl signál vyrušen na 100%) přimícháme i stopu s drnčením lednice. U této „drnčící“ stopy musíme pochopitelně převrátit fázi. „Drnčící“ stopu musíme nasadit naprosto přesně pod stopu s užitečným signálem tak, aby drnčení začalo u obou stop naprosto přesně stejně (je třeba si představit zvuk lednice a uvědomit si, že jde v podstatě o periodický zvuk). Pokud se nám podařilo nahrát odečítací stopu dobře, lednice zrovna při nahrávání drnčela pokaždé stejně (periodicky) a dobře jsme stopu nasadili, oba signály drnčení lednice se nám odečtou a zůstane pouze užitečný signál nahraného akustického zdroje.

Tip 3
Ne vždy se podaří nechtěný signál z nahrávky takovýmto způsobem odstranit. Upřímně řečeno, je to spíše zázrak, když se to podaří. Spousta na první poslech pravidelných periodických zvuků se mírně mění a lidské ucho tyto změny nepostřehne. V takovém případě mohou mít snahy o odečtení signálu opačný efekt. V signálu pak není pouze původní rušící signál, ale ještě přimícháme nový rušící signál. Proto se rozhodně vyplatí na rušivé signály myslet už před nahráváním a pokud možno je všechny eliminovat.

Tip 4
Po pokusech s odečtením nechtěného signálu v nahrávce je třeba být k výsledku maximálně kritický a zhodnotit, zda byl rušivý signál opravdu eliminován (někdy je potlačen jen mírně) nebo zda je výsledek stejný nebo dokonce horší. V takovém případě je pochopitelně lepší nechat v nahrávce jen jeden rušivý element, než míchat ještě další.