Frekvence

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Frekvence je převrácená hodnota času, za který se kmitající předmět (oscilátor) dostane z určitého místa zpět na to samé se shodnou fází. Respektive počet kmitů za 1 sekundu. Frekvence udává přesnou absolutní výšku tónu. Čím rychleji oscilátor kmitá, tím vyšší frekvenci má a tím vyšší tón vytváří. Jednotkou je Hertz.

Občas působí trošku zmateně převod mezi frekvencemi a hudební terminologií. Je třeba si uvědomit, že tón, který je o oktáva výš než prvý, má dvojnásobnou frekvenci. Tedy komorní a1=440Hz; a2=880Hz; a3=1760Hz, atd. Ani dopočítávání dalších tónů není jednoduché. Každý tón vyšší o 100 centů od původního tónu (tedy každý vyšší půltón) má frekvenci rovnou dvanácté odmocnině ze dvou krát původní frekvence.

Přibližné frekvence (se zaokrouhlením na dvě desetinná místa) pro jednotlivé tóny v rovnoměrně temperovaném ladění najdete v tabulce u hesla Rovnoměrně temperované ladění.