Frekvenční modulace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Modulace je proces, kterým se pomocí modulujícího signálu mění charakter signálu nosného. V závislosti na okamžité hodnotě modulačního signálu se mění i frekvence nosného signálu. Amplituda ani fáze se u této modulace nemění.

Postup se používá pokud je zapotřebí přenášet užitečný signál přes nějaké fyzikální přenosové médium, jako je například radiové vysílání, nebo datový přenos na telefonní lince. Zařízení, které provádí modulaci se nazývá modulátor. Opakem modulace je demodulace, která se provádí v přijímači.

Frekvenční modulaci využívá řada syntezátoru pro tvorbu zvuku. Na rozdíl od případu, kdy je modulace použita pro přenos signálu, se však v případě použití pro tvorbu zvuku, modulují signály s relativně podobnou frekvencí. Jedním z nejproslulejších syntezátorů využívající frekvenční modulace, je YAMAHA DX-7.