Funkční klávesy

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Klávesnice počítačů je vybavena speciální řadou kláves F1 až F12. Tyto klávesy se nazývají funkční klávesy. Stisknutím klávesy F1 se ve většině programů operačního systému Windows vyvolá nápověda. Ostatní klávesy nemají žádné pevné přiřazení a výrobci softwarů mohou těmto klávesám přiřadit speciální, často používané funkce. I zde se však setkáváme s určitými funkcemi, které se v některých programech opakují. Například funkční klávesa F2 byla dříve (v operačním systému DOS) využívána pro uložení souboru (dodnes se tak občas používá I ve Windows). Pomocí funkční klávesy F3 často vyvoláme nabídku pro vyhledávání uvnitř souboru. F4 může sloužit pro zopakování posledního příkazu. F5 pro znovunačtení aktuálních dat nebo jejich kopírování.