A/D

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Obvod, který převádí analogový spojitý signál (obvykle napětí) do dvojkové, digitální, soustavy.

Tip 1
Rozhodně se vyplatí v nahrávacím studiu investovat do kvalitního A/D převodníku. Veškerá data, jež jsou původně v analogové podobě, se dnes již zaznamenávají digitálně. Musí tedy projít přes A/D převodník. Takové převodníky je tedy nutné mít všude tam, kde se data nahrávají přes mikrofon (zpěv, mluvené slovo, ruchy, atmosféry, akustické nástroje atd.), dokonce i při záznamu digitálního nástroje, který nemá digitální výstup. V takovém případě jsou potom přímo v nástroji data zpracová­vána digitálně, na výstupu nástroje je D/A převodník, pomocí kabelů je signál veden do digitálního záznamového zařízení na jehož vstupu je opět A/D převodník. V záznamovém zařízení jsou data zpracována digitálně a následně vyslána buď digitálně či analogově do zesilovače a reproduktorů. S A/D a D/A převodníky se tedy dnes setkáváme velice často.

Tip 2
Pokud je to možné, vyplatí se používat co nejméně převodníků. Pokud tedy nahrávací systém disponuje digitálními vstupy a výstupy, vyplatí se je využívat. Jednak je tento přenos méně náchylný na rušení z okolí a zároveň veškeré D/A i A/D převodníky nějakým způsobem mění signál. Často se jedná o změny nepatrné, ale změny to jsou.

Tip 3
vzorkovací frekvence A/D převodníku by měla být vždy minimálně dvoj­násobně vyšší, než je frekvence nejvyššího znějícího tónu. V případě, kdy by byla vzorkovací frekvence nižší, nebude tento vysoký tón vůbec rozpoznán a v digitálním záznamu pak bude úplně chybět. Pochopi­telně je lepší nastavit vzorkovací frekvenci ještě mnohem výš. Každý Zvuk má celou řadu vyšších harmonických frekvencí, jež určují barvu daného zvuku. Pokud by tedy byla vzorkovací frekvence nastavena níz­ko, změnila by se barva převáděného signálu. Právě z tohoto důvodu byla vzorkovací frekvence audio CD stanovena na 44,1kHz. Polovina z této hodnoty (22,05kHz) je zhruba průměrná maximální frekvence, kterou je lidské ucho schopné vnímat. Časem se však zjistilo, že ani tato vzorkovací frekvence není dostačující, a tak se dnes používají systémy se vzorkovací frekvencí 48kHz, 96kHz i 192kHz.

Tip 4
Ne vždy je nutné nastavovat nejvyšší možnou vzorkovací frekvenci. Čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím více místa zabere stejná nahrávka na záznamovém médiu. Pro mluvené slovo například není nutné nastavo­vat vzorkovací frekvenci 192kHz. Nebo pokud víme, že bude nahrávka na výstupu degradována, opět není nutné nahrávat s tak vysokou vzorkovací frekvencí. Debaty okolo tématu vzorkování jsou nekonečné. Pokud již při nahrávání víme, že výstupem bude audio CD, je možné již nahrávat na 44,1kHz a následně nepřevzorkovávat. Někdo jiný preferuje záznam s vyšší vzorkovací frekvencí a následné degradování signálu na výsledných 44,1kHz. Názory konkrétně na tento problém se liší opravdu u každého.