Řada harmonických tónů

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Harmonická řada částkových tónů je pro hudbu základní akustický jev. Jedná se o řadu vyšších harmonický tónů od tónu základního. Podle počtu a poměru vyšších harmonických tónů rozeznáváme barvu zvuku. Každá vyšší oktáva od základního tónu obsahuje vždy dvojnásobný počet harmonických tónů než oktáva předešlá. V první oktávě je 1 vyšší harmonický tón, pokračují 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512, atd. Ve vysokých oktávách již pochopitelně není možné zapsat vyšší harmonické frekvence notací, protože oktáva nedokážeme v rovnoměrně temperovaném ladění rozdělit na 512 dílků. Nižší harmonické frekvence však v notách zapsat lze. Jedná se však o tóny přirozeného ladění. Proto jsou některé intervaly užší a jiné širší, než takové, jak je známe z rovnoměrně temperovaného ladění.

Přílohy