Šestnáctková soustava

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Označení číselné soustavy, která má 16 znaků, aby byly i vyšší hodnoty než devět v prvním řádu zobrazovány jednociferně. Jednotlivými znaky jsou 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A; B; C; D; E; F. Dále soustava pokračuje 10; 11; 12; ...; 1F; 20; 21; ... Znak 10 bychom neměli číst jako „deset“ (což je označení tohoto znaku v dekadické soustavě a z názvu je ona dekadická soustava jasně slyšet), ale „jedna nula“, dále „jedna jedna“...“dva jedna“, atd.

Výhodou šestnáctkové soustavy oproti desítkové je kratší zápis a snazší převod do dvojkové (digitální) soustavy. V šestnáctkové soustavě se zadávají zvláštní systémová data.

Přepočet z jedné soustavy do druhé je analogický ke všem přepočtům z jedné číselné soustavy do druhé.

Chceme-li například z desítkové soustavy přepočítat číslo 109 do šestnáctkové postupujeme následovně: Číslo 109 vydělíme šestnácti. Vyjde číslo 6. Máme první znak čísla v šestnáctkové soustavě. Zbytek po dělení 109:16 vyšel 13. Číslu 13 z desítkové soustavy odpovídá znak D ze šestnáctkové. Výsledek je tedy v šestnáctkové soustavě 6D.

V opačném případě, kdy chceme z čísla 6D v šestnáctkové soustavě dostat číslo v soustavě desítkové, počítáme takto: 6×16=96 K tomuto výsledku připočteme 13, protože znak D je v desítkové soustavě 13. 96+13=109. A máme výsledek.

Šestnáctková soustava se v muzitronice hodí. Všechna osmibitová slova, která se zde používají se totiž v šestnáctkové soustavě dají vyjádřit pouze dvěma ciframi. A i požívaná trojciferná desítková čísla (maximální číslo je 255) vyjádříme dvěma ciframi (šestnáctkově FF).

Naštěstí již existují převodní tabulky soustav, takže v podstatě není potřeba si převody pamatovat.

Přílohy