Analogově digitální syntéza

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Analogově digitální syntéza (v originále Analogue Synthesis) je někdy též používaný název pro subtraktivní syntézu.

Viz také