Šum

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

V širším slova smyslu se jedná o jakýkoliv nežádoucí signál. Šumem tedy může být například i akustický (avšak nežádoucí) Zvuk – například pokud student potřebuje studovat v knihovně.

V užším slova smyslu se jedná o nespojitý náhodný signál, který nemá nijak specifickou barvu. Nežádoucí signál většinou vzniká nedokonalostí nahrávacího a nebo reprodukčního zařízení. Šumy je možné dělit podle jejich světlosti (čím vyšší frekvenci se zdá, že šummá, tím je světlejší). Známe šumbílý (white noise), který obsahuje všechny frekvence spektra, růžový šum (pink noise), který obsahuje méně vyšších frekvencí, hnědý (brown noise), atd.

Bílý šum je reprezentovaný náhodnou nepředvídatelnou křivkou s ostrými vrcholy.

Hnědý šum je reprezentován náhodnou nepředvídatelnou křivkou s oblejšími vrcholy.

Náhodná křivka bílého šumu
Náhodná křivka bílého šumu

Náhodná křivka hnědého šumu
Náhodná křivka hnědého šumu