Přezorkování

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Proces, při kterém se mění vzorkovací frekvence nahrávky. Pokud se vzorkovací frekvence snižuje, jedná se downsamplng, pokud se zvyšuje, mluvíme o upsamplungu.