Resume

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Funkce, která po vypnutí přístroje a jeho pozdějšího zapnutí, umožní pokračovat z naposledy sledovaného místa.