Ripování

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Pro získání zvukových dat z audio CD se provádí rippování. Jedná se o proces, kdy se zvuková data získávají přímým kopírováním skladeb z CD prostřednictvím mechaniky CD-ROM do počítače. Obecně se jedná o jakékoliv kopírování zvukových nebo video dat z jednoho média (CD, DVD a další) na hard disk. Kopírovaná data pak bývají často enkódována do některého (většinou ztrátového) zvukového formátu. Kromě výstupního souboru je při rippování možné nastavit jeho rychlost. Nižší rychlost by měla zaručit lepší zpracování dat a tím pádem méně chyb ve vytvořeném souboru. Některé rippery (například pro nekomerční použití freewareový Extract Audio Copy) provádí rippování dokonce několikrát a výsledná data porovnávají. Pokud se neshodují, provedou celou operaci znovu. Toto sice prodlužuje dobu rippování, ale na druhou stranu zvyšuje kvalitu výsledného souboru a zaručuje co nejvěrnější kopii.