Arpeggiator

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Původně se jednalo o jednoduchý časový procesor, který přehrával zadaný akord z klaviatury v podobě určité sekvence. I dnes je možné arpeggiátor používat tímto způsobem, ale arpeggie mohou být i velmi složité, dokonce náhodné.

Parametry:
1. Rozsah arpeggia – nastavuje se v MIDI notách nebo v klasických notách a určuje nejnižší a nejvyšší tón, který může v arpeggiu zaznít.
2. Délka noty – nastavuje se v hodnotách délek not a určuje jak dlouhá bude nota zahrané arpeggiátorem. Někdy je možné se setkat i alternativním aprametrem, kde se nastavuje čas (nejčastěji v sekundách).
3. Rychlost arpeggia – je možné nastavovat buď podle tempa v jednotkách BPM nebo v délkách not. Parametr řídí, kdy má po zaznění jednoho tónu zaznít další.
4.Skrz – nastavuje se, zda zahraný akord (nebo hrané tóny) má znít skrz arpeggiátor, respektive pod ním, či zda má být tento akord arpeggiátorem utlumen.
5. Hlasitost jednotlivých tónu arpeggie – tento parametr mohou ovládat složitější arpeggiátory. Je možné na

Přílohy