Rovnoměrně temperované ladění

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Standard pro přesně definované ladění nástrojů. Toto ladění se používá dnes v Evropě, Americe a dalších částech světa. Našinec považuje toto ladění za "normální". Toto matematicky vypočítané ladění má tu výhodu, že skladba zní v poctatě vždy stejně, ať se hraje v kterékoliv tónině, protože vzdálenosti mezi jednotlivými tóny jsou vždy stejné (sekunda jako interval stejně velká ať ji vystavíme od základního tónu tóniny nebo od třetího stupně a nezávisle na zvolené tónině).

Přílohy

Viz také