Rozhraní

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Místo, kde dochází k předávání informací z jednoho zařízení nebo programu do jiného, i mezi člověkem a zařízením. Je nutné mít definovaný jak fyzický popis (mechanické, elektrické vlastnosti) tak i logický popis (předávání dat, protokol).

V jiném slova smyslu se může jednat i o prostředí – tedy například grafickou podobu aplikace.