Amplituda

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Hlasitost vstupního nebo výstupního signálu.