Rychlé převinutí vzad

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Funkce pro zrychlené přehrávání (kdy je zrychleně slyšet zvuk) nebo posuv (kdy Zvuk není slyšet) vzad.